Porada czy psychoterapia

Psychoterapia i pomoc psychologiczna to z jednej strony dziedziny wzajemnie się uzupełniające, z drugiej strony, istnieją między nimi pewne różnice.

Psychoterapia, której zamiarem jest udzielenie pomocy psychologicznej, to różnego rodzaju oddziaływania psychospołeczne, zmierzające do poprawy funkcjonowania i samopoczucia jednostki. Jej celem może być lepsze zrozumienie siebie, umożliwienie rozładowania emocji, uzyskanie akceptacji i zrozumienia, praca motywacyjna do podejmowania leczenia, aktywizacja i uczenie umiejętności przydatnych w relacjach interpersonalnych, pomoc osobom zdrowym przeżywającym kryzysy (np. utrata osoby bliskiej) w konstruktywnym poradzeniu sobie z nimi, a także wspieranie w rozwoju osobistym.

Psychoterapia stosowana w lecznictwie, ma na celu usunięcie zaburzeń przeżywania i zachowania. Jest procesem toczącym się w ramach relacji terapeutycznej. Jest szczególną formą komunikacji, w której terapeuta oddziałuje na pacjenta, lub grupę pacjentów, posługując się psychospołecznymi (nie lekami) sposobami wpływania na stan psychiczny osoby. Psychoterapeuta dba o nadanie takich cech relacji miedzy sobą a pacjentem, by pacjent mógł poznać ukryte znaczenie swoich objawów i ich przyczyn, mógł wypracować sobie nowe formy funkcjonowania, a także lepiej zrozumieć motywy swojego dotychczasowego przeżywania i działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.