Konsultacja psychologiczna zazwyczaj obejmuje od 1 do 4 spotkań. Celem jest wstępne określenie problemu i wskazanie kierunków pomocy.

Konsultacja może zakończyć się:

  • udzieleniem porady psychologicznej np.w formie psychoedukacji lub udzieleniem wsparcia
  • interwencją kryzysową czyli profesjonalnym wsparciem najczęściej w sytuacji traumy, w żałobie, po wypadku i każdej innej sytuacji która wywołuje istotne zaburzenie równowagi w życiu.
  • podjęciem decyzji o rozpoczęciu psychoterapii 
  • skierowaniem do innego specjalisty