Psychoterapia zawsze zaczyna się ustaleniem tzw. kontraktu terapeutycznego, czyli w skrócie celów terapii i warunków w jakich te cale mają być osiągnięte. Efektem terapii jest odnalezienie przyczyn niepożądanych lub kłopotliwych objawów oraz wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu psychicznym i w zachowaniu.  Jednak aby osiągnąć pożądany efekt, oprócz aktywności terapeuty niezbędne jest Twoje zaangażowanie w proces leczenia. Proces terapeutyczny nie zachodzi tylko na sesjach ale także (lub nawet przede wszystkim) pomiędzy sesjami.
Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu. Zgodnie z zasadami etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wszystkie procesy terapeutyczne prowadzone w moim gabinecie podlegają superwizji.