Wspieranie ludzi to moja pasja, którą realizuję zarówno przez poradnictwo psychologiczne, psychoterapię jak i przez wspieranie rozwoju osobistego także na gruncie biznesowym. Moją przygodę z psychologią rozpoczęłam od diagnozowania w medycynie pracy. Doradzałam i trenowałam specjalistów niższego szczebla oraz managerów wyższego szczebla. Przeprowadziłam kilkaset godzin szkoleń w projektach indywidualnych i grupowych. Wyzwania to mój żywioł, zwłaszcza jeśli wymagają elastyczności i kreatywnych rozwiązań. Najwięcej satysfakcji daje mi jednak praca z klientem indywidualnym. Bezcenny jest dla mnie moment, w którym pacjent lub klient odkrywa siebie na nowo i zaczyna lepiej rozumieć swoje otoczenie.

Jestem absolwentką Psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (realizuję ostatni rok w czteroletnim szkoleniu atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne „Psychoterapia, zastosowania w lecznictwie, podejście integracyjne” organizowanym przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Fundację Psychomed w Krakowie). Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii transportu Uniwersytetu Jagiellońskiego (posiadam uprawnienia do badania kierowców). Dużo czasu poświęcam na rozwijanie swoich kompetencji także na krótszych szkoleniach m.in. Posiadam certyfikat I st. Neurolingwistycznego Programowania, zrealizowałam szkolenie „Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”, „Live & career coaching” i in.